Programi za podjetne talente

Start:up Nova Gorica inovativnim in podjetnim posameznikom zagotavlja programe za iskanje, presojo in razvoj podjetniških idej ter pomoč pri ustanovitvi podjetja.

Podjetniško tekmovanje POPRI

Podjetniško tekmovanje POPRI (kratica pomeni 'Podjetje za prihodnost') je slovensko podjetniško tekmovanje za mlade z inovativnimi idejami in podjetniškim duhom. Tekmovanje se vsakoletno izvaja že od leta 2005 in ponuja mladim odlično priložnost za razvoj podjetniškega načina razmišljanja, kreativnosti in inovativnosti ter pridobitev novih veščin in izkušenj. Tekmovanje je razdeljeno v tri skupine: 1) študenti in ostali odrasli, 2) srednješolci in 3) osnovnošolci (od 12. do 15. leta). Mladi tekmujejo s podjetniškimi idejami, ki rešujejo konkretne probleme ljudi ali družbe ter imajo tržni potencial. Tekmovalci morajo njihove podjetniške ideje opisati v obliki poslovnega modela v skladu z sodobnimi metodologijami vitkega in agilnega podjetništva, izdelati MVP (minimalno sprejemljiv produkt) in testirati njihov izdelek oz. storitev na trgu. Tekmovalci z najbolje ocenjenimi idejami, le-te predstavijo v kratki 3-minutni prezentaciji ('pitch') pred skrbno izbrano komisijo, sestavljeno iz podjetnikov in pedagoških sodelavcev. Tekmovanje se zaključi z slavnostno razglasitvijo zmagovalcev na zaključni prireditvi. Med tekmovalnim obdobjem organizirajo Primorski tehnološki park in njegovi partnerji različne motivacijske in izobraževalne podjetniške dogodke. Za več informacij obiščite: www.popri.si ali FB stran: www.facebook.com/popripopri?ref=hl.

Podjetniški eksperiment

Podjetniški eksperiment je serija delavnic, ki omogoča mladim, da razvijejo podjetniški in analitični način razmišljanja, razmišljanje v smeri problem-rešitev, inovativnost, kreativnost, sposobnost timskega dela, komunikativnost in pogajalske spodobnosti, javno nastopanje ter sposobnost 'pitchanja'. Udeleženci delavnic oblikujejo njihove konkretne podjetniške ideje v uspešne poslovne modele. Pri tem so jim v pomoč mentorji s podjetniškimi znanji. Delavnice podjetniškega eksperimenta so organizirane na različnih lokacijah po goriški regiji, večinoma v partnerstvu z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi centri in podjetniškimi organizacijami. 

Start-up vikend/dnevi Nova Gorica

Start-up vikend ali Start-up dnevi so tri dnevne praktične delavnice, ki so namenjene predvsem študentom, diplomantom in aktivnim talentom s podjetniškimi idejami. Med dogodkom imajo udeleženci priložnost, da sestavijo ekipo, testirajo  njihovo podjetniško idejo, pridobijo ustrezno znanje iz najsodobnejših podjetniških vsebin ter testirajo prvi poslovni model. Vodijo jih start-up mentorji in uspešni lokalni podjetniki. Delavnice se zaključijo s 'pitchi', kjer udeleženci dobijo mnenja in nasvete s strani podjetnikov in potencialnih investitorjev, med ekipami pa se izbere tudi zmagovalca. 

LevelUP Workshops

V dobi, ko se napredek odvija pred našimi očmi in ko formalna izobrazba pogosto nudi premalo usmerjena znanja, moramo biti pripravljeni na vseživljenjsko učenje in izpopolnjevanje. Ravno zato smo se odločili organizirati mesečne delavnice LevelUP z različnimi vsebinami, ki posameznikom in podjetnikom omogočajo pridobiti specifična znanja, ki so nepogrešljiva in predstavljajo splošno pismenost v podjetniškem svetu. LevelUP delavnice so najboljši način za nadgradnjo znanja in kompetenc, ki jih potrebuje vsak, ne glede na to ali se odloči za kariero podjetnika ali zaposlenega. 

Business Meetups Nova Gorica

Business Meetups Nova Gorica so večerna mreženja, ki jih Primorski tehnološki park organizira z namenom širjenja podjetniških znanj, izkušenj, idej in poslovnih priložnosti. Formalni del dogodka je intervju z gostom (uspešen podjetnik, start-up mentor, investitor, maneger itd.). Business Meetups Nova Gorica je organiziran enkrat mesečno, ponavadi ob četrtkih, v lokalu Café Gallus, v središču mesta. Dobrodošli vsi, ki vas zanimajo mreženje in spoznavanje novih ljudi, novo podjetniško znanje, uspešne podjetniške zgodbe ter morebitne nove poslovne priložnosti. 

Podjetniško svetovanje

Podjetnim posameznikom in ekipam zagotavljamo svetovanje pri razvoju podjetniške ideje ter zagonu, rasti in prodoru start-up podjetja na globalni trg. Svetovanje izvajajo interni mentorji Primorskega tehnološkega parka ter zunanji podjetniki in strokovnjaki z izkušnjami iz podjetniških, strokovnih in start-up področij. Svetovanje je namenjeno vsem, ki si želite usmeritve, nasvete, sveže ideje in konstruktivno kritiko z namenom hitrejšega in lažjega reševanja izzivov na podjetniški poti. V okviru podjetniškega svetovanja tudi informiramo o možnostih dostopa do različnih oblik financiranja zagona, razvoja in rasti podjetja, povezujemo s poslovnimi angeli, investitorji ter obstoječimi podjetniki in gospodarskimi družbami v okolju ter motiviramo. 

Nacionalni programi

Start:up Nova Gorica je član Iniciative Start:up Slovenija, ki združuje najpomembnejše deležnike slovenskega podjetniškega ekosistema ter na nacionalni ravni organizira številne programe za podporo talentom in start-up podjetjem. Več si lahko preberete na: www.startup.si


Prijavite se na e-novice Start:up Nova Gorica, da ne zamudite kakšnega pomembnega dogodka. 

 

Programi za start-up podjetja 

Start-up ekipam nudimo odlične podjetniške programe, mentorstvo, dostop do izkušenih podjetnikov in investitorjev, udeležbo na podjetniških dogodkih ter medijsko prepoznavnost.

Start-up mentoriranje 

Start-up mentorstvo

V okviru programov predinkubiranja in inkubiranja Primorskega tehnološkega parka podjetnim posameznikom, start-up ekipam in start-up podjetjem nudimo podporo pri razvoju ideje in poslovnega modela, zagonu, razvoju in rasti podjetja, vstopu na trg in hitri globalni rasti. Podporo zagotavljajo interni mentorji tehnološkega parka na osnovi sodobnih metodologij vitkega podjetništva (angl. Lean Entrepreneurship). Glede na fazo razvoja start-up podjetja svetujemo o možnostih vključitve v specifične programe, ki start-up podjetnikom zagotavljajo dostop do dodatnega znanja, izkušenj in kapitala (poslovnih angelov, investitorjev, skladov tveganega kapitala in javnih virov financiranja), zunanjih start-up mentorjev ter dostop potencialnih kupcev in lažji vstop na tuje trge. Start-up podjetja povezujemo tudi z institucijami znanja, RR institucijami, investitorji in obstoječimi gospodarskimi družbami. Vas mika vključitev v program (pred)inkubiranja? Pokličite nas na M: +386 41 241 663 (Mitja Mikuž) ali nam pišite na mitja.mikuz@primorski-tp.si.

Start-up Consulting Day

Consulting day je odlična priložnost, ki start-up podjetjem omogoča, da svoj podjetniški projekt predstavijo izkušenim lokalnim podjetnikom, izpostavijo izzive in načrte ter pridobijo povratne informacije, kako svoj projekt razvijati naprej, izboljšati in nadgraditi. Consulting day organizira Primorski tehnološki park praviloma za start-up podjetja, ki so vključena v inkubator tehnološkega parka. Dogodek je odlična priložnost tudi za mreženje med start-up in ustaljenimi podjetniki v lokalnem okolju. 

Start-up šola Nova Gorica

Start-up šola je program sestavljen iz več modulov po metodologijah vitkega (angl. Lean) podjetništva. Program posameznikom, start-up ekipam in start-up podjetjem zagotavlja sodobna znanja za oblikovanje poslovnega modela podjetja, ki jim bo omogočal natančno opredelitev komu, kaj in za koliko lahko prodajajo. Program omogoča prevetritev podjetniške ideje, izhodišča in odgovore na vprašanje ali je ideja in njen izhodiščni poslovni model smiseln ter kako ga popraviti in izboljšati. Delo poteka na posameznih konkretnih primerih udeležencev, celoten proces je voden in mentoriran s strani izbranih start-up mentorjev in podjetnikov.

Nacionalni programi

Start:up Nova Gorica je član Iniciative Start:up Slovenija, ki združuje najpomembnejše deležnike slovenskega podjetniškega ekosistema ter na nacionalni ravni organizira številne programe za podporo start-up podjetjem kot so Start:up Roadshow, slovensko tekmovanje Start:up leta, Start:up Geek House in Go:global pospeševalnik program, PODIM konferenca itd. Za več informacij: www.startup.si.

Start:up Roadshow Nova Gorica

Roadshow so enodnevne delavnice, ki se odvijajo po vsej Sloveniji in so namenjene vsem, ki želite svojo podjetniško idejo razviti ob podpori lokalnih in nacionalnih programov. Obsegajo izobraževanja in osebno svetovanje, na katerem dobite odgovore o najpogostejših vprašanjih in dilemah, ki se nanašajo na odločitve v povezavi s sodelovanjem v programih za start-up podjetja. Start:up Roadshow Nova Gorica je odlična priložnost za posameznike, ekipe in podjetja z inovativnimi idejami in potencialom globalne rasti, ki iščete informacije in nasvete, kako pridobiti denarna sredstva za uspešen zagon in razvoj podjetja, zakaj sodelovati v podjetniških programih in tekmovanjih ter kje pridobiti potrebno znanje in izkušnje za hitrejši podjetniški razvoj. Za več informacij: www.startup.si/sl-si/dogodek/42/roadshow-nova-gorica.

Nacionalno tekmovanje Start:up Slovenija

Start:up Slovenija je namenjeno start-up podjetjem, mlajšim od 3 let, ki so v razvojni fazi ‘problem-solution’ in ki potrebujejo strokovno in medijsko podporo ter povezave z zasebnimi investitorji, potencialnimi partnerji in javnimi viri financiranja. V celotnem procesu tekmovanja so podjetniške ekipe izpostavljene intenzivnemu učenju in mreženju v okviru dogodkov tekmovanja. Tekmovanje se zaključi s slavnostno razglasitvijo zmagovalcev, ki poteka na PODIM konferenci. Organizacijo in izvedbo tekmovanja zagotavlja mreža akterjev slovenskega in mednarodnega start-up ekosistema, ki je pomembna tudi za zagotavljanje promocije in podpore udeležencem tekmovanja. V okviru Start:up Nova Gorica zagotavlja podporo prijaviteljem na tekmovanje Primorski tehnološki park.  Za več informacij: www.startup.si.

PODIM konferenca

PODIM je intenzivna izobraževalna in motivacijska podjetniška izkušnja, ena največjih podjetniških konferenc na območju regije Alpe-Adria. Gre za dogodek, ki ga noben pravi podjetnik ne sme zamuditi. PODIM nam vsako leto ponuja dvo-dnevne delavnice in podjetniške priložnosti. Mednarodno priznani gosti nam na okroglih mizah, predavanjih in delavnicah, predstavijo najnovejša znanja za izgradnjo globalno tehnoloških podjetij tako na akademski kot praktični ravni. Predavanja so prilagojena vsakoletni izbrani temi. Več na: www.podim.org/sl-si.

Start:up Geek House

Start:up Geek House pospeševalnik je priložnost, da s pomočjo kapitala, najsodobnejših znanj, podpore svetovalcev ter uspešnih podjetnikov in mentorjev naredite bistveno več in znatno hitreje za razvoj svojega start-up podjetja. Pospeševalnik izbranim start-up ekipam omogoča dostop do kapitala v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom v okviru razpisa ‘SK75 – semenski kapital 75.000 EUR’, trimesečni Start:up Geek House BootCamp (intenzivni izobraževalni program), sodelovanje s start-up mentorji, prostore v okviru coworking skupnosti Start:up Geek House po Sloveniji (v Novi Gorici v okviru Primorskega tehnološkega parka), osebnega svetovalca tehnološkega parka ter mednarodno vpetost in prepoznavnost. Več informacij na: www.geekhouse.si.

Go:global Slovenia

Go:Global Slovenije pospeševalnik nudi podjetjem, ki so že našla svoj ''product-market fit' vse elemente, ki jih potrebujejo za uspešno in hitro globalno rast, tako v obliki kapitala kot v obliki znanja in mednarodnih povezav. Pospeševalni ponuja 200.000 EUR kapitalskih naložb javnih sredstev, pripravo podjetja za naložbe, globalni program rasti, start-up mentorstvo in administrativno pomoč Za več informacij: goglobal.si.

Znanstveni večeri na Univerzi v Novi Gorici

Na Univerzi v Novi Gorici že vrsto let organizirajo predavanja pod imenom Znanstveni večeri, na katerih ugledni znanstveniki in podjetniki iz Slovenije in tujine predstavljajo svoje dosežke. Namenjeni so raziskovalcem, študentom in širši javnosti, saj je njihov cilj približati znanost širši publiki in ji olajšati razumevanje znanstvene misli. Teme obsegajo različna področja, od naravoslovja in tehnike, okolja, medicine do humanistike, družboslovja, umetnosti in podjetništva. Predavanju, bodisi uglednega domačega ali tujega znanstvenika bodisi podjetnika, sledi razgovor z moderatorjem.
 
Za bolj učinkovito promocijo znanosti potekajo Znanstveni večeri v dvorcu Lanthieri v Vipavi, šest do sedemkrat letno. Posnetki predavanj so objavljeni na spletni strani Univerze v Novi Gorici: www.ung.si/sl/raziskave/znanstveni-veceri/ ter na Youtube kanalu Univerze v Novi Gorici: www.youtube.com/user/universityng


Prijavite se na e-novice Start:up Nova Gorica, da ne zamudite kakšnega pomembnega dogodka. 
   

Koledar

Vsi dogodki
 
Želiš izvedeti, kako se vključiti v start-up skupnost goriške regije? Te zanimajo najsodobnejši podjetniški trendi in programi? Na katerih dogodkih ne smeš manjkati?
Prijavi se na Start:up Nova Gorica e-mail listo!